Takfärg

Enkelsiktsfärger

PORADUR 2K Tectum är en skräddarsydd takfärg som baserar sig på specialhartser. Den torkar mycket snabbt samt besitter en god vidhäftningsförmåga. Tectum kombinerar egenskaperna hos såväl grundfärg som täckfärg och utgör därför den bästa lösningen för dig som vill måla med endast en applicering. Tectum rekommenderas för alla takmaterial för både reparationsarbeten och beläggning av ett nytt omålat tak. Färgen fäster vid krävande underlag såsom aluminium och ABS-plast samt på galvaniserad metall, tegel och mineralämnen. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

PORADUR 2K Tectum TX är en tjockfilmversion av den vanliga PORADUR 2K Tectum som möjliggör beläggning av ett tjockare färgskikt med endast en applicering. Denna färg rekommenderas för applicering med pensel. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

Grundfärger

PORADUR 1K, 2K Poradex är en två-komponent rostskyddsfärg med avancerat korrosionsskydd som möjliggör en enkel förberedelse, bearbetning och applicering. Vid behov kan Poradex även användas som en-komponent grundfärg i mindre påfrestande förhållanden (inga aggressiva lösningsmedel eller kemikalier). Poradex är utformad för att skydda metall, därav den korrosionsskyddande egenskapen. Framställs främst i rött, men andra färger finns tillgängliga vid begäran. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

PORADUR 2K Adhero är en två-komponent grundfärg för icke-metalliska ytor (tegel & minerit). Adhero möjliggör vidhäftning på krävande underlag och utgör en bra grund för ovannämnda färgsystem. Den är fullt kompatibel med övriga PORADUR färger. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.