Spackel

PORADUR 2K Dixo-Auto är ett polyuretanspackel (zero-VOC) som erbjuder korrosionsskydd och lämpar sig för en rad olika material så som järn, aluminium, elförzinkad plåt, glas- och träfiber. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

PORADUR 2K Dixo-Plus lämpar sig bra för reparationsarbeten av båtar av plast och trä. Dixo-Plus är enkel att applicera och fäster utan problem vid ytan oberoende av tidigare färgyta. PORADUR 2K Dixo-Plus spackel är vattenfast och väldigt elastisk. Bäst resultat nås då det appliceras på en ren och slipat yta fri från lösningsmedel och andra skadliga ämnen. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.