Industrifärg

Grundfärger

PORADUR 2K Gardi är en skräddarsydd två-komponent grundfärg baserad på specialhartser som erbjuder elasticitet, snabb torkning och avancerad vidhäftning. Gardi fäster vid svåra ytor såsom aluminium, ABS-plast samt på ytor av stål, järn, galvaniserad metall, glasfiber, trä och betong. Gardi är ett utmärkt val även för reparationsarbeten då du behöver måla olika material. Gardi erbjuder enastående korrosionsskydd för metallytor. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

PORADUR 2K Gardi TX är en tjockfilmversion av Gardi och erbjuder samma fördelar men ger ett tjockare färgskikt med endast en applicering. Gardi TX rekommenderas för speciellt utsatta ytor där mekanisk resistens och korrosionsskydd krävs. Detta skulle kunna vara strukturer under eller på marknivå eller karosser. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

PORADUR 2K Pleo TX är en två-komponent slipfärg (tjockfilm) med utmärkt korrosionsskydd och bearbetbarhet (slipning/blästring). Pleo TX lämpar sig bra även på träytor. Pleo TX är det överlägset bästa valet när det främsta kravet är ytans jämnhet. Pleo TX kan användas som sprutspackel (Spray-spackel) vilket ökar färgskiktet upp till 1000 mikrometer (1 mm) med vår vått-i-vått-metod. Pleo TX torkar snabbt och är lätt att förbereda, bearbeta och applicera. Framställs främst i grått, men andra färger finns tillgängliga vid begäran. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

PORADUR 1K, 2K Poradex är en två-komponent rostskyddsfärg med avancerat korrosionsskydd som möjliggör en enkel förberedelse, bearbetning och applicering. Vid behov kan Poradex även användas som en-komponentfärg i mindre påfrestande förhållanden (inga aggressiva lösningsmedel eller kemikalier). Poradex är utformad för att skydda metall, därav den korrosionsskyddande egenskapen. Framställs främst i rött, men andra färger finns tillgängliga vid begäran. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

Topplack

PORADUR 2K Industry är ett två-komponent topplack som har ett brett användningsområde och erbjuder ett utmärkt skydd mot mekanisk och kemisk påfrestning samt försämring på grund av UV-strålning (solljus). PORADUR 2K Industry har en permanent elasticitet och eftersom den torkar snabbt kan den användas tillsammans med våra grundfärger med vått-i-vått-metoden. Denna produkt kan nyanseras i enlighet PP, RAL Classic & Design, NCS-serierna och har utmärkt täckningsförmåga. Finns även tillgänglig i blankt framförande. Tillsammans med våra grundfärger är detta en av de bättre valen för krävande industriella förhållanden. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

PORADUR 2K Gloss är ett två-komponent klarlack som tillhandahåller en hög skyddsnivå mot frätande kemikalier och solljus. Framförallt används produkten tillsammans med våra topplack, men den kan även användas som en enkel beläggning, t.ex. på trä, glas eller dylika material. Denna färgprodukt finns tillgänglig i blank, halvmatt och matt. Klicka hör för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

Enkelsiktsfärger

PORADUR 2K Evo TX är en skräddarsydd tjockfilmfärg baserad på hybridhartser som kombinerar egenskaperna hos en grund- och täckfärg. Evo TX torkar snabbt och har utmärkt vidhäftningsförmåga. Färgen fäster vid svåra ytor såsom aluminium, ABS-plast samt på ytor av stål, järn, galvaniserad metall, glasfiber, trä och betong. Evo TX fungerar bra i svåra atmosfäriska förhållanden (C4) och finns tillgänglig i flera olika glansnivåer. En ytterligare viktig fördel med denna produkt är dess förmåga att effektivisera beläggningsprocessen då det räcker med en applicering för att nå önskat resultat. Klicka här för produktens tekniska datablad och säkerhetsdatablad.