Förtunningsmedel och Härdare

PORADUR Dilux Akrylförtunningsmedel är helt kompatibel med alla PORADUR produkter. Det kan användas för att anpassa färgens viskositet, för rengöring av den målade ytan eller för rengöring av utrustningen. Här hittar du säkerhetsdatablad.

PORADUR H-Ero är en härdare baserad på alifatiska isocyanater (HDI) och kan användas tillsammans med alla PORADUR färger. Här hittar du säkerhetsdatablad.

PORADUR H-Rapid är en härdare med förbättrad torkningstid (torkar mycket snabbt). H-Rapid är kompatibel med de allra flesta av våra färger, men var noga med att iaktta övriga förhållanden. Kontakta gärna vår tekniska supportgrupp vid behov. Här hittar du säkerhetsdatablad.

PORADUR H-Dixo är en lösningsmedelfri härdare för vårt spackel. H-Dixo är fri från lösningsmedel och baserar sig på alifatiska isocynanater. Här hittar du säkerhetsdatablad.