Billack

Grundfärger

PORADUR 2K Gardi är en skräddarsydd två-komponent grundfärg baserad på specialhartser som erbjuder elasticitet, snabb torkning och avancerad vidhäftning. Gardi fäster vid svåra ytor såsom aluminium, ABS-plast samt på ytor av stål, järn, galvaniserad metall, glasfiber, trä och betong. Gardi är ett utmärkt val även för reparationsarbeten då du behöver måla olika material. Gardi erbjuder enastående korrosionsskydd för metallytor. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

PORADUR 2K Pleo TX är en två-komponent slipfärg (tjockfilm) med utmärkt korrosionsskydd och bearbetbarhet (slipning/blästring). Pleo TX lämpar sig bra även på träytor. Pleo TX är det överlägset bästa valet när det främsta kravet är ytans jämnhet. Pleo TX kan användas som sprutspackel (Spray-spackel) vilket ökar färgskiktet upp till 1000 mikrometer (1 mm) med vår vått-i-vått-metod. Pleo TX torkar snabbt och är lätt att förbereda, bearbeta och applicera. Framställs främst i grått, men andra färger finns tillgängliga vid begäran. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

PORADUR 1K, 2K Poradex är en två-komponent rostskyddsfärg med avancerat korrosionsskydd som möjliggör en enkel förberedelse, bearbetning och applicering. Vid behov kan Poradex även användas som en-komponent grundfärg i mindre påfrestande förhållanden (inga aggressiva lösningsmedel eller kemikalier). Poradex är utformad för att skydda metall, därav den korrosionsskyddande egenskapen. Framställs främst i rött, men andra färger finns tillgängliga vid begäran. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

Topplack

PORADUR 2K Auto är ett två-komponent topplack som besitter utmärkt täckningsförmåga och väderresistens. PORADUR 2K Auto är resistent mot bensin, olja, lösningsmedel och många andra syror och baser. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.

PORADUR 2K Gloss är ett två-komponent klarlack som tillhandahåller en hög skyddsnivå mot frätande kemikalier och gulnar inte till följd av solljus. Framförallt används produkten tillsammans med våra topplack och täckfärger, men den kan även användas som en enkel beläggning, t.ex. på trä, glas eller dylika material. Denna färgprodukt finns tillgänglig i blank, halvmatt och matt. PORADUR-klarlack är resistent mot bensin, olja, lösningsmedel och många andra syror och baser. Klicka här för produktens tekniska datablad eller säkerhetsdatablad.