Om oss

PoraColors är en specialiserad europeisk tillhandahållare av färgsystem. Vår verksamhet går dock inte endast ut på att leverera högkvalitativ färg, utan vi löser även problem våra kunder ställs inför och stödjer dem i deras utveckling som företag.

Att välja rätt färg handlar om mycket mer än bara rätt kulör till rätt pris. Det som är centralt för våra kunder är att färgen lämpar sig för det specifika klimatet och de specifika förhållandena som råder. För oss handlar det om att efter avslutad målning slippa orosmoment såsom: (1) överlopps färg & annat material, (2) eventuellt avfall och (3) den långvariga miljöpåverkan, som också är en ytterst viktig del av hanteringen av färgprodukter.

Vår verksamhet bygger på medgrundaren Petri Porras långa branscherfarenhet, men med åren har vi lärt oss att endast leverans av färg inte räcker till. Färg är en högteknologisk produkt som erfordrar ytterligare stöd vid överlämning till våra kunder. Därför är PoraColors inte längre endast färgleverantör utan vi erbjuder våra kunder ett heltäckande och pålitligt färgsystem som hjälper dem att lösa sina ekosystemproblem. Vi erbjuder, utöver högkvalitativa färger, ytterligare lösningar för logistik, förvaring, återvinning och dessutom tillhandahåller vi utbildningsseminarier.

Företaget

Aluks Oy / PoraColors
FO-nummer 31307347
Peurankatu 10 A 6
24100, Salo, Finland

info@poradur.fi