Kundfördelar

Vi på PoraColors får ofta frågan: “Vad är det som gör PORADUR-färgerna så speciella?” och vårt svar är alltid detsamma: De unika egenskaperna som våra färger har! Dessa egenskaper stödjer en enklare & snabbare ytbeläggningsprocess, en pålitlig prestation i krävande väderförhållanden och en långvarig hållbarhet. Med den unika kombinationen av dessa egenskaper, råmaterial av allra högsta kvalitet, kontinuerliga F&U-insatser och genom utveckling av färger som marknaden kräver kan vi erbjuda våra kunder en oslagbar uppsättning av fördelar.

Numera finns det sju grundelement som våra kunder fäster särskild vikt vid:

En effektiv ytbeläggningsprocess

Då säsongen för utomhusmålning är begränsad är tiden ytterst värdefull. Det sista man vill göra då är att sitta och vänta på att målarfärgen ska torka. På PoraColors förstår vi detta och därför har vi gjort särskilda insatser för att våra färger ska torka snabbare, vilket sparar våra kunder mycket tid och pengar. Speciellt TX-versionerna (tjockfilm) av våra färger har en tidsfördel då de möjliggör beläggning av ett tjockare färgskikt med endast en applicering eller applicering med vått-i-vått-metoden. Vid användning av vått-i-vått-metoden finns det inget krav på att färgen ska torka mellan applicering av olika lager (vissa färger t.o.m. upp till 1 mm skikttjocklek).

Pålitlig prestation i alla förhållanden

Varierande väderförhållanden borde inte stå i vägen för utomhusmålning. Oavsett om det är fråga om en kylig, dimmig morgon på taket eller en het sommardag när solen står som högst måste en professionell målare kunna utföra sitt arbete utan ytterligare svårigheter. För att möjliggöra detta har vi på PoraColors lagt till några extra egenskaper för att göra livet för professionella målare enklare, till exempel:

  • Små partikelstorlekar för att undvika blockering av högtryckssprutan och säkerställa god täckningsförmåga
  • temperaturer då dem inte kräver extra uppvärmning under torkningen
  • Färgens förmåga att torka i hög relativ luftfuktighet förlänger målningssäsongen → tidig vår/sen höst
  • Snabb torkning och god vidhäftning på nästan vilken yta som helst, så att om regn träffar den nymålade ytan sköljs färgen inte bort

Långvarig hållbarhet

Våra färger, speciellt våra 2K polyuretanfärger, är mycket hållbara och har en hög mekanisk resistens. Detta innebär att det genomsnittliga slitaget endast har en liten effekt på våra färger. När färgen väl applicerats tillhandahåller ytan ett långsiktigt skydd.

Ultraviolett strålning (eller UV-strålning) är den främsta orsaken till att färger bleknar över tiden. Våra PORADUR-färger förlorar varken sin glans eller färg under årens lopp, och erbjuder därmed allting en arkitekt eller husägare skulle kunna tänkas vilja ha av en färg.

Alla material är mer eller mindre känsliga för korrosion. Beroende på vilken miljö färgerna används i kommer de i kontakt med olika frätande material såsom saltvatten, hydraulisk vätska, skäroljor m.m. Våra PORADUR-färger har ett utmärkt korrosionsskydd mot många väl kända frätande ämnen, vilket leder till långvarig hållbarhet och ett tillförlitligt skydd.

Våra färger har en god vidhäftningsförmåga och bildar en elastisk yta. Denna kombination av egenskaper skapar en utmärkt resistans mot försämring av färgytan orsakad av temperaturväxlingar. Ifall du är i behov av färg som bör tåla både starkt solsken på sommaren och kalla arktiska förhållanden på vintern, så är våra färger det bästa alternativet för dig.

Möjlighet att förlänga säsongen för utomhusmålning

Tack vare våra PORADUR-färger går den annars så korta säsongen för utomhusmålning äntligen att förlänga! Detta eftersom:

  • Det finns inget krav på extra uppvärmning under torkningsprocessen, så färgerna kan appliceras i lägre temperaturer
  • Applicering även möjlig i hög relativ luftfuktighet, t.ex. tidigt på våren eller sent på hösten
  • Vi erbjuder en snabb härdare som rekommenderas vid målning på tidig vår eller sen höst

Miljö- och arbetssäkerhet

Våra PORADUR-färger är dessutom miljövänliga! Färgerna har en hög torrsubstanshalt (kräver mindre färg för att täcka ytan) och många råvaror väljs på basis av deras användar- och miljövänlighet.

Minsta möjliga miljöpåverkan nås genom det förlängda underhållsintervallet. Underhållsintervallen för en yta målad med PORADUR-färg är nämligen dubbelt så lång som för en yta målad med en mindre skyddande färg.

Vår HSEQ-policy är inte endast begränsad till våra produkter; vår nya fabrik är förenlig med de allra striktaste standarderna och produktionsprocessen uppfyller lean-principerna, vilket gör det möjligt för oss att optimera vår energi- och avfallshantering. Vi har en enastående intern återvinning av avfallsmaterial (t.ex. förpackningsmaterial, lösningsmedel) och det vi inte kan hantera själv återvinner våra externa partners. I praktiken orsakar vi inga vatten-, luft- eller jordföroreningar.

Snabb och professionell kundservice

Vi på PoraColors tar dina behov seriöst. Ifall färgen bör levereras till en specifik plats så snabbt som möjligt, så ordnar vi detta på ett smidigt sätt och väljer det snabbaste transportalternativet. Eventuella tekniska frågor tar vi hand om på ett snabbt men professionellt sätt med alla nödvändiga rapporter och instruktioner.

Skräddarsydda, kundspecifika lösningar

PoraColors tillverkar och säljer inte endast färg, utan vi löser även problem! Ifall du behöver en färg med en viss egenskap, så kan vi utveckla en sådan för dig. Ifall du behöver hjälp eller råd gällande hantering av färgavfall, så kan vi hjälpa till. Ifall du vill att vi ska träna din personal i användningen och appliceringen av våra färger, så kan vi ordna ett träningsseminarium. Vi tillhandahåller allt du behöver för att nå det perfekta slutresultatet!