Kontakta oss

Aluks Oy

info@poradur.fi

+358 50 547 9988

 

CEO, Operations & development

Petri Rautanen
+358 40 4803584

 

 

 

Rekisteriseloste

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig
PPT Dure Ab
FO-nummer: 26041097
Satamakatu 26
24100 Salo, Finland
Tfn: +358 50 462 1542

2. Handläggare av registerärenden
Petri Rautanen
Satamakatu 26
24100 Salo, Finland
petri.rautanen@pptdure.fi

3. Registrets namn
PPT Dure Ab:s marknadsförings och analysregister

4. Avsikten med att behandla personuppgifter
Avsikten med registret är att sköta kundrelationen mellan den registeransvariga och kunden samt marknadsföring och kommunikation. Registerhanteringen och handläggningen av uppgifter kan överlåtas åt den registeransvarigas samarbetspartner som har förbundit sig att följa denna registerbeskrivning.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om en kund:
– Namn
– Telefonnummer
– Adress
– E-postadress
– Organisationens namn och FO-nummer
– Kontaktlogg

6. Regelmässiga informationskällor
Till registret samlas uppgifter från den registeransvarigas kunddatabas och från verktyget som följer upp webbplatsens besökare, öppna källor på internet och övriga offentliga källor samt gratis och avgiftsbelagda källor.

7. Regelmässig överlåtelse av data
Den registeransvariga överlåter inte uppgifter åt utomstående bortsett från den registeransvarigas samarbetspartner som avses i punkt 4 eller när en överlåtelse förutsätts av finska myndigheter.

8. Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES
I huvudsak överförs inga personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för skydd av registret
Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Den registeransvarigas och dess eventuella datapartners informationsnätverk och utrustningen där registret finns har skyddats med en brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.

10. Kakor
Den registeransvariga kan använda kakor på sina sidor för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är en textfil som sparas på användarens dator när denna besöker en sajt. Filen innehåller uppgifter som används bl.a. till marknadsföring och för att utveckla sajten. Med hjälp av kakor samlar man in uppgifter om hur sajten används. Användarens identitet framgår inte med stöd av kakorna. En användare kan avlägsna kakorna från webbläsarens inställningar. Den registeransvariga garanterar inte att sajten fungerar på rätt sätt efter detta.

Sulje [x]

Återförsäljare

Pintakaari

Tampereentie 490
33880 Lempäälä, Finland
+358 (0)10-321 3930
info(at)pintakaari.fi
www.pintakaari.fi

 

Billackering.eu

Box 176
63103 Eskilstuna, Sverige
0761-617 583
info(at)billackering.eu
www.billackering.eu

 

Autolakhandel.dk

www.autolakhandel.dk

 

Ruffochkrov.se

www.ruffochskrov.se

 

Wemarin AB

Skarpansvägen 20
22100 Mariehamn, Finland
+358 (0)18-12990
info(at)wemarin.com
www.wemarin.com

 

Lamipro Oy

Telekatu 14
20360 Turku, Finland
+358 (0)40-7432 565
info(at)lamipro.fi
www.lamipro.fi

 

Ab Roof Tech Finland Oy

Kilonkallio 5
02610 Espoo, Finland
+358 (0)400-188 796
info(at)rooftech.fi
www.rooftech.fi