Archive

29.4.2021

BEKANTA DIG MED PORACOLORS PERSONAL OCH LEVERANSANVISNINGAR

Nya och gamla ansikten bakom PORADUR-färger Bekanta ansikten fortsätter i PoraColors verksamhet. Petri Rautanen fungerar som företagets verkställande direktör och Jari och Tero ansvarar även i år för produktionen av PORADUR-färgerna. Som nya ansikten har vi Pekka Lahtinen, som är aktivt med i verksamhetsplaneringen och -utvecklingen, Saija Lahtinen, ansvarig för ekonomiförvaltning och fakturering, samt Iida […]